Akcja „Sprzątanie świata” w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym

Jak co roku, we wrześniu, nasza społeczność szkolna włączyła się w akcję sprzątania świata.

W drugim tygodniu września 2021 roku nasi uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami, zaopatrzeni w rękawice i worki sprzątali śmieci w naszej miejscowości, zalegające poza miejscami ich składowania. Każdej grupie został przydzielony do uprzątnięcia inny teren. Pogoda dopisywała i wszyscy uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem zbierali zalegające śmieci. Wszyscy pracowali najlepiej jak potrafili. Po godzinie nasza miejscowość lśniła czystością. Efekty pracy były zadowalające. 

Sprzątanie świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne.