Samorząd szkolny

RADA SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przewodnicząca:  Dominika Długozima

Wiceprzewodnicząca: Klaudia Zalewska

Protokolantka: Dominika Dadura

Redaktorka kroniki: Weronika Rozmysłowicz

Redaktorka gazetki ściennej: Dawid Grygo

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Bartosz Woźnicki

Członkowie: Maria Szparkowska, Aleksandra Bogdzio