Wyjazdy do Midicentrum w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

W ramach projektu „Nowoczesna szkoła” organizowane są wyjazdy do Midicentrum. Midicentrum – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii w Suwałkach jest interaktywną placówką dydaktyczną, korzystającą z nowoczesnych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych.

Głównym celem zajęć prowadzonych w Midicentrum jest rozwijanie umiejętności korzystania ze zdobyczy technologicznych. Dotyczy to zarówno sprawności poruszania się w skomputeryzowanym środowisku edukacyjnym jak i możliwości poszerzania zainteresowań.