„Angielski na wesoło”

„Angielski na wesoło” to zajęcia dodatkowe z języka angielskiego prowadzone w ramach projektu „Kreatywna szkoła”.Zajęcia te odbywają się w formie gier i zabaw. Oprócz utrwalania form gramatycznych i nauki nowych słówek, uczniowie poznają inne kultury, co otwiera ich na świat oraz uczy tolerancji. Zajęcia odbywają się w miłej i wesołej atmosferze. Let’s learn English!

Zajęcia prowadzi p. Anna Prejs