Rada rodziców

PRZEWODNICZACA:  MAŁGORZATA SIEMIASZKO

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: AGNIESZKA ROZMYSŁOWICZ

SEKRETARZ: AGNIESZKA BOGDZIO

SKARBNIK: JOANNA OLEKSY