Z KULTURĄ MI DO TWARZY

Z radością informujemy, iż nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. 
Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 / 2022:
-wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
– wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; 
– wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury.
Zadania realizowane będą w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-III pod czujnym okiem Pań- Iwony, Barbary, Katarzyny, Danuty i Doroty.