Rada pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

dyrektor 

BEATA KRUPIŃSKA

 

 język polski

 BARBARA  JATKOWSKA

wychowawca kl. „0”, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 DANUTA KOTOWSKA

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II i III, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

EWA NIEDŹWIECKA

edukacja wczesnoszkolna, muzyka, biblioteka

KATARZYNA MATYKA

edukacja wczesnoszkolna,  logopeda

MARTA KRZYWIŃSKA

wychowawca kl.   IV, przyroda,  historia, wiedza o społeczeństwie, drużynowa ZHP, świetlica

 KAROLINA  SOBOLEWSKA-HUSZCZA

 

wychowawca kl. V i VI , matematyka, nauczyciel realizujący zajęcia z doradztwa zawodowego

DOROTA GŁOWACKA

 wychowawca kl. VII i VIII, geografia, plastyka, WDŻ, pedagog specjalny

BOŻENA DIEMJANIUK

język polski, język rosyjski

ANNA PREJS

język angielski

ZBIGNIEW ORZECHOWSKI

informatyka, fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa,  w-f,  opiekun SU

WIOLETTA KOTARSKA

chemia, biologia

IWONA ROGOWSKA

oddział przedszkolny