Rada pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

dyrektor 

BEATA KRUPIŃSKA

 

 język polski

 BARBARA  JATKOWSKA

wychowawca kl. „0”, zajęcia rewalidacyjne

 DANUTA KOTOWSKA

 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

EWA NIEDŹWIEDZKA

edukacja wczesnoszkolna, muzyka, biblioteka

KATARZYNA MATYKA

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II i  III, logopeda, muzyka

MARTA KRZYWIŃSKA

wychowawca kl.  VI i VII i VIII, przyroda,  historia, wiedza o społeczeństwie, drużynowa ZHP, świetlica

 KAROLINA  SOBOLEWSKA-HUSZCZA

 

wychowawca kl. IV , matematyka, doradca zawodowy

DOROTA GŁOWACKA

 wychowawca kl. V, geografia, plastyka, WDŻ, edukacja wczesnoszkolna

BOŻENA DIEMJANIUK

język polski, język rosyjski, opiekun SU

ANNA PREJS

język angielski

ZBIGNIEW ORZECHOWSKI

informatyka, fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa,  w-f

WIOLETTA KOTARSKA

chemia, biologia

IWONA ROGOWSKA

punkt przedszkolny

Font Resize