Rada pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

dyrektor 

BEATA KRUPIŃSKA

 

 język polski

 BARBARA JATKOWSKA

wychowawca kl. „0”, zajęcia rewalidacyjne

 DANUTA KOTOWSKA

 

wychowawca kl. III, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

EWA MIODUSZEWSKA

edukacja wczesnoszkolna w    kl. I, W-F

KATARZYNA MATYKA

wychowawca kl. I i  II, świetlica

MARTA KRZYWIŃSKA

wychowawca kl.  V i VI, przyroda, muzyka, wiedza o społeczeństwie, drużynowa ZHP, świetlica

 KAROLINA SOBOLEWSKA-HUSZCZA

 

wychowawca kl. VII oraz VIII, matematyka, doradca zawodowy, opiekun SKO

DOROTA GŁOWACKA

 wychowawca kl. IV, geografia, plastyka, WDŻ, zajęcia rewalidacyjne

BOŻENA DIEMJANIUK

język polski, język rosyjski, historia, opiekun SU

ANNA PREJS

język angielski

ZBIGNIEW ORZECHOWSKI

informatyka, fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

WIOLETTA KOTARSKA

chemia, biologia

IWONA ROGOWSKA

punkt przedszkolny