Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?

       W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w projekcie matematycznym „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”. Podczas cyklu zajęć odkrywali praktyczne zastosowanie matematyki. Ćwiczyli odczytywanie godzin, poznali jednostki miar i wag oraz uczyli się obliczeń pieniężnych. Uczestnicząc w projekcie, rozwinęli również umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia. Udział w praktycznych zajęciach dał uczniom pierwszej klasy dużo satysfakcji oraz wiele radości.