Światło Pamięci Niezwyciężonym

Dnia 10 listopada 2019 roku o godzinie 19:00 zuch Michał Długozima, harcerka Klaudia Zalewska, zuch Marysia Szparkowska, harcerka Dominika Długozima wraz druhną Martą Krzywińską wzięli udział w akcji Światło Pamięci Niezwyciężonym. O 19:00 harcerze, zuchy, strażacy i pan leśniczy wyjechali spod remizy strażackiej w Tajnie Starym na groby poległych żołnierzy. Najpierw odwiedziliśmy groby w Tajenku, a następnie w Sosnowie. Na grobach pozapalaliśmy znicze i uczciliśmy chwilą ciszy. Harcerze i zuchy za udział w tej akcji otrzymali plakietki oraz piękne, niezapomniane przeżycie. Dziękujemy rodzicom za dowóz harcerzy i zuchów.