Wskaźniki kwasowo-zasadowe

Dnia 23 lutego 2019 r. w ramach projektu „Kreatywna Szkoła”, odbyły się kolejne zajęcia podczas których poznaliśmy chemiczne wskaźniki kwasowo- zasadowe: oranż metylowy, fenoloftaleinę, papierek lakmusowy i uniwersalny. Z ich pomocą badaliśmy odczyn roztworów: mydła, octu, soku z cytryny, „Kreta” środka do udrażniania rur oraz coca-coli. Dowiedzieliśmy się, że roztwór mydła oraz środek do udrażniania rur mają odczyn zasadowy. Pozostałe roztwory są kwasami.

Następnie otrzymywaliśmy wskaźniki kwasowo – zasadowe z liści czerwonej kapusty (nasz wywar miał barwę niebieską) oraz z liści czarnej herbaty. Sprawdzaliśmy kolejno odczyn  różnych  substancji  tj. kwasu solnego, zasady sodowej oraz wody destylowanej. Wywar z czerwonej kapusty w roztworach kwasów przyjmuje barwę czerwoną, w roztworach zasadowych zieloną. W środowisku silnie zasadowym barwa soku z zielonej przechodzi w żółtą.

Kolejne zadanie dotyczyło zastosowania fenoloftaleiny jako atramentu sympatycznego. Przyjmuje ona w roztworach zasadowych zabarwienie malinowe, a w pozostałych jest bezbarwna. Pani Marta przygotowała nam niewidzialne wiadomości, które za pomocą pędzelka pokrywaliśmy zasadą sodową, a następnie ukazywały się zabarwione na malinowo napisy.

Podczas kolejnego doświadczenia dowiedzieliśmy się, ze amoniak ma odczyn zasadowy, a do tego ostry duszący zapach, który roznosi się dzięki dyfuzji.

Zajęcia były bardzo ciekawe i nie dłużyły się, a sprzątania i mycia szkła laboratoryjnego było bardzo dużo.