POGOTOWIE RACHUNKOWE 2018/2019

Zajęcia projektowe „ Pogotowie rachunkowe” mają na celu opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności pozwalających wyrównać braki edukacyjne. Oprócz tego przygotowują uczniów do wykorzystywania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego. Zajęcia prowadzone dla mniejszej grupy osób, bazujące na wspólnie wykonywanej pracy, pozwalają lepiej poznać naszych uczniów, ich możliwości i zdolności , a zatem również lepiej je ukierunkować i wykorzystać. Tematyka zajęć choć związana jest z materiałem programowym z matematyki, przedstawia go w sposób problemowy i nastawiona jest na działania praktyczne. Na zajęciach podczas pracy indywidualnej lub grupowej wykorzystywane były liczne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Uczniowie bardzo chętnie utrwalali materiał wykorzystując programy online do nauki matematyki m. in. Matzoo, Matlandia, SzaloneLiczby.pl, testy i inne materiały dostępne uczniom na platformie GWO.