Informacja

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym realizuje program Laboratoria przyszłości. W ramach Programu szkoła otrzyma od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych uczniów.