100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości

100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym  uczestniczyła w niezwykłym projekcie. W  obliczu 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i konieczności podkreślenia Jej ważności grupa stu geografów ,  ze szkół różnego stopnia, rozmieszczonych w całej Polsce ( w tym nasza nauczycielka geografii pani Dorota Głowacka)  opracowała wspólny projekt ph. „100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości” . Akcja polegała na wysłaniu 100 pocztówek do 100 szkół w całej Polsce  wraz z pozdrowieniami i prezentacją swojego regionu. Głównym celem akcji było upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, promocja regionu, z którego pochodzi szkoła oraz edukacja uczniów w zakresie wiedzy o swojej „Małej Ojczyźnie”. Otrzymując kartki z pozdrowieniami  uczniowie systematycznie  je zamieszczali na dużej mapie konturowej Polski, wcześniej sprawdzając położenie geograficzne miejscowości nadawcy.  Projekt połączył  ze sobą, w niecodzienny sposób, ponad 600 szkół z całej Polski. Uczniowie, jak i nauczyciele, którzy wzięli  udział w akcji nigdy nie spotkali się osobiście, nie znali się nawet z widzenia.  Udział w akcji  stał się wyjątkową lekcją geografii, historii, j. polskiego oraz świetną odskocznią od prostych form dzisiejszego komunikowania się. Każda szkoła dobrowolnie biorąca udział w projekcie wysłała   stu szkołom w stu miastach Polski pozdrowienia z okazji tego święta, pokazując, że Polacy potrafią czcić święta narodowe w sposób niosący pozytywne przesłania. Rozpropagowali  w ten sposób swoją szkołę w całym kraju, bo pozdrowienia  zawierały krótką notkę informującą o nadawcy, a widokówka  przedstawiała naszą  miejscowość. Uczniowie  mieli możliwość dokonania niewielkiego czynu upamiętniającego wielkie poświęcenie milionów Polaków w drodze do odzyskania Niepodległości.  Akcja rozpropagowana przez grupę nauczycieli geografii została zauważona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która to objęła akcję swoim patronatem oraz  umieściła informacje o wydarzeniu na stronach Misterstwa.  Otrzymaliśmy też list od Sekretarza  Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina .  Niezwykle zaangażowana w projekt  klasa VIII naszej szkoły wraz z wychowawczynią Dorotą Głowacką i nauczycielem wychowania fizycznego  Andrzejem Mścichowskim przygotowała kartki pocztowe, napisała pozdrowienia i wyeksponowała te, które  otrzymaliśmy. Tablica była jedną z ważnych  ekspozycji podczas uroczystego  apelu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym.

Link do  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/100-pozdrowien-na-100-lecie-niepodleglosci/?fbclid=IwAR0-gPw48A7KBsjhd5T4QlzrKR94I-R3pJayGkNuyp-Aze0doz07De0uFzg