Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do klasy I, do punktu przedszkolnego  i oddziału przedszkolnego prowadzona będzie w dniach 2 – 31 marca 2020 r.

  1. Zapisanie ucznia do klasy I odbywa się poprzez zgłoszenie dziecka do szkoły – załącznik nr 1.
  2. Zapisanie dziecka do punktu przedszkolnego (rocznik 2016 i 2017) – załącznik nr 2 oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym (dotyczy rodziców dzieci, które nie uczęszczały do punktu przedszkolnego).
  3. Zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego (rocznik 2014 i 2015) –  załącznik nr 3 oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym (dotyczy rodziców dzieci, które nie uczęszczały do oddziału przedszkolnego).
  4. Rodzice dzieci (rocznik 2014, 2015 i 2016), które w bieżącym roku szkolnym objęte są wychowaniem przedszkolnym, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 – załącznik nr 4.

Formularze rekrutacyjne są dostępne u wychowawczyń grup przedszkolnych lub na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione formularze należy złożyć w gabinecie dyrektora lub przekazać nauczycielkom wychowania przedszkolnego w nieprzekraczalnym terminie – do 31 marca 2020 r.

Załączniki:

  1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
  4. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
  5. Klauzula informacyjna (zgoda).