Badamy czystość powietrza najbliższej okolicy

W dniu 25.05.19 r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych i laboratoryjnych prowadzonych przez panią Wiolettę Kotarską w terenie (podwórko szkolne) oraz w pracowni przyrodniczej.  Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Kreatywna Szkoła”.

W trakcie 3 godzin zajęć laboratoryjnych uczniowie poznali metody pomiaru parametrów świadczących o jakości powietrza. Omówiono m.in.:

–   badanie obecności pyłów i pyłków w powietrzu (przy pomocy samoprzylepnych taśm i matrycy milimetrowej) – obserwacje prowadzono przez mikroskop
–   określanie odczynu pH w powietrzu
–   rolę organizmów wskaźnikowych – skala porostowa
–   badanie wpływu dwutlenku siarki na barwę kwiatów, liści.

W trakcie zajęć w terenie oznaczali porosty występujące w okolicy szkoły. Stwierdzili obecność porostów listkowatych, które świadczą o wysokim stopniu czystości powietrza w Tajnie Starym.

Otrzymali w procesie spalania siarki SO2, który wykorzystali do doświadczalnego zbadania jego wpływu na ożywione elementy przyrody. Dowiedzieli się, że dwutlenek siarki odbarwia płatki kwiatów i liście roślin, zakwasza wodę a powstały w ten sposób kwas siarkowy niszczy rośliny, elewacje budynków, pomniki i posągi, przyśpiesza proces korozji.

Poznanie nowych technik badawczych znacznie wzbogaciło wiedzę i kreatywność u uczniów.