REKRUTACJA 2021/2022

INFORMACJA

Rekrutacja dzieci do klasy I, do punktu przedszkolnego  i oddziału przedszkolnego prowadzona będzie w dniach 8 – 30 marca 2021 r.

  1. Zapisanie ucznia do klasy I odbywa się poprzez zgłoszenie dziecka do szkoły – załącznik nr 1.

  2. Zapisanie dziecka do punktu przedszkolnego (rocznik 2016 i 2017) – załącznik nr 2 oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym – załącznik nr 5 (dotyczy rodziców dzieci, które nie uczęszczały do punktu przedszkolnego).

  3. Zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego (rocznik 2015) – załącznik nr 3 oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym- załącznik nr 5 (dotyczy rodziców dzieci, które nie uczęszczały do oddziału przedszkolnego).

  4. Rodzice dzieci (rocznik 2015, 2016 i 2017), które w bieżącym roku szkolnym objęte są wychowaniem przedszkolnym, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 – załącznik nr 4.

Formularze rekrutacyjne są dostępne u wychowawczyń grup przedszkolnych lub na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione formularze należy przekazać nauczycielkom wychowania przedszkolnego lub złożyć w gabinecie dyrektora w nieprzekraczalnym terminie – do 30 marca 2021 r.

Załączniki:

  1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
  4. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

  5. Klauzula informacyjna (zgoda).