ZABAWA Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ W RAMACH PROJEKTU „NOWOCZESNA SZKOŁA” kl. II

Uczniowie lubią zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Lubią pisać, rysować, a w szczególności wykonywać ćwiczenia interaktywne. Ćwiczenia te sprawiają, że dzieci są bardziej skupione na pracy, zmotywowane oraz zaangażowane.