Dodatkowe zajęcia z matematyki w ramach projektu „Nowoczesna szkoła” kl. II

Uczniowie w młodszym wieku szkolnym zdobywają podstawowe umiejętności matematyczne, tak ważne, bo pozostające na całe życie. Problemem staje się sytuacja, gdy uczeń, mimo znacznego wysiłku, nie może posiąść tych umiejętności. Pojawia się wtedy szereg trudności matematycznych, które znacznie utrudniają dalszą edukację, dlatego warto wspierać rozwój ucznia poprzez dodatkowe zajęcia i ćwiczenia dostosowane do jego potrzeb edukacyjnych. Temu służą zajęcia dodatkowe z matematyki prowadzone w klasie II i III w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła”.