Samoloty i latawce – projekt „Kreatywna Szkoła”

W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym trwa w naszej placówce realizacja projektu KREATYWNA SZKOŁA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy na zajęciach zaangażowani w budowę latawców i samolotów z papieru. 

Dlaczego latawiec lata? W największym skrócie dlatego, że ciśnienie pod nim jest większe niż ciśnienie nad nim. Ta różnica ciśnień wynika z tego, że pęd powietrza opływa go z góry i z dołu z różną prędkością. Gdy latawiec w końcu się uniesie… zaczyna się zabawa. Można ścigać się który poleci wyżej, który szybciej się wzniesie czy w końcu który dłużej utrzyma się w powietrzu. Dlaczego samolot lata? Powietrze poruszające się nad górną powierzchnią skrzydła porusza się z większą szybkością, a to powoduje, że ciśnienie nad skrzydłem jest mniejsze od ciśnienia pod skrzydłem. Na wskutek różnicy ciśnień powstaje tzw. siła nośna zwrócona ku górze, powodująca unoszenie samolotu. Wartość siły nośnej zależy od szybkości samolotu. Gdy stanie się ona większa od ciężaru samolotu wówczas samolot odrywa się od ziemi i wznosi się w powietrze. Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości samolot porusza się w ten sposób, że siła nośna równoważy ciężar samolotu.