WRZESIEŃ – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości” – to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech, której celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły umożliwiającej uczniom zdobywanie umiejętności praktycznych przydatnych w życiu codziennym.

 

W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie, które umożliwiło wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne do prowadzenia atrakcyjnych zajęć edukacyjnych sprzyjających odkrywaniu talentów uczniów, rozwijaniu ich zainteresowań, pozwalających na uczenie się poprzez eksperymentowanie.

Uczniowie oraz nauczyciele zapoznali się ze sprzętem, analizowali instrukcje obsługi zakupionych urządzeń, aby optymalnie i bezpiecznie wykorzystywać je w trakcie zajęć.