8 września 2022 r. w Osowych Grzędach upamiętniono 9. Pułk Strzelców Konnych AK

78 lat temu z powierzchni ziemi zniknęła wieś Grzędy.

Niemcy spacyfikowali miejscowość, zabijając ponad 30 osób, w tym małe dzieci. Mieszkańcy za pomoc partyzantom i walkę o wolną Polskę zapłacili najwyższą cenę. 8 września 1944 r. w okolicach wsi Osowe Grzędy o wiele liczniejsza i świetnie uzbrojona dywizja wroga okrążyła oddział Armii Krajowej, którym dowodził rtm. Wiktor Konopko, ps. Grom. Polacy stawili opór, a grupie żołnierzy udało się wyrwać z okrążenia.

Była to bitwa będąca konsekwencją Akcji Burza przeprowadzonej na terenie całego, okupowanego kraju i jednocześnie też bitwa podsumowująca walkę mieszkańców tych terenów o niepodległość.

Na to wydarzenie przybyło kilkaset osób, żeby uczcić pamięć walczących żołnierzy AK z o wiele liczniejszą i świetnie uzbrojoną niemiecką armią. Obchody rozpoczęły się zbiórką przy Leśniczówce Grzędy, następnie był przemarsz na miejsce pamięci i msza święta polowa. Po mszy, przy pomniku, odbyły się przemówienia okolicznościowe, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie wiązanek i zniczy pod obeliskiem. W lesie, w okolicach nieistniejącej już miejscowości nasi uczniowie z klas IV – VIII wraz z opiekunami oddali hołd wszystkim ofiarom II wojny światowej.