Hura, umiem pływać!

         18 uczniów z klas I – III naszej szkoły uczestniczyło w programie powszechnej nauce pływania ,,Umiem pływać”.

Dzieci pod opieką wychowawczyń jeździły na pływalnię do Augustowa według ustalonego harmonogramu. Program przewidywał 20 godzin lekcyjnych, które były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu oraz wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.