SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022 r.

Jak co roku, wiosną, cała społeczność naszej szkoły uczestniczyła w akcji “Sprzątanie Świata”. Dzieci, młodzież i nauczyciele wzięli udział w porządkowaniu terenu wokół szkoły oraz przy drodze prowadzącej do Tajna Podjeziornego i przez Tajno Stare. Uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli, podzieleni na grupy, wyposażeni w worki oraz rękawiczki wyruszyli na zbieranie śmieci. Część uczniów pozostała na terenie przy szkole, aby zadbać o teren przed szkołą. Teraz jest śmieci mniej, a naszej planecie z pewnością lżej. Udział w sprzątaniu był również okazją do pogadanek o tematyce ekologicznej. Ziemia to nasz wspólny dom i wszyscy powinni o nią dbać!!!

Po pracy było pieczenie kiełbasek i odpoczynek przy ognisku przy śpiewie piosenek.