„Domowe wierszowanie” – konkurs recytatorski

,,DOMOWE WIERSZOWANIE” – KONKURS RECYTATORSKI

W maju 2020 roku przedszkolaki z województwa podlaskiego miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich w konkursie ,,Domowe wierszowanie”, ogłoszonym przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.
Celem konkursu było: szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa w formie, budzenie wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez słowo mówione.

Konkurs odbył się drogą online. Każdy uczestnik przygotował interpretację wybranego utworu, który został nagrany przez rodziców
i przesłany w formie elektronicznej do organizatora. Na konkurs wpłynęło ponad 70 nagrań recytatorskich. 15 czerwca 2020 roku jurorzy zmierzyli się z niełatwym zadaniem wyłonienia laureatów. Mali artyści wykazali się wspaniałymi umiejętnościami recytatorskimi.  Poziom był bardzo wysoki. Finalnie nagrodzonych zostało 20 wykonawców. W kategorii wiekowej starszaki (5-6 lat)
III miejsce zajął Franio Bronakowski z oddziału przedszkolnego, recytując wiersz Jana Brzechwy pt. ,,Kwoka”. Franiowi serdecznie gratuluję uzyskanego wyniku, a rodzicom składam podziękowanie za zaangażowanie i włożony trud. Dbajmy wspólnie o rozwój naszych dzieci

Film z fragmentami recytacji laureatów można obejrzeć na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury.

Barbara Jatkowska