PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN PRÓBNY CKE – informacje!!!! PRZECZYTAJ

Informacja o próbnym egzaminie ósmoklasisty.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują

materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,

matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły

przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na

stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) oraz na stronach okręgowych komisji

egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.